Now showing items 1-1 of 1

    • Pendekatan komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali 

      Jamiah, Manap; Sidek, Baba; Nik Suryani, Nik Ab. Rahman; Haniza, Rais (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
      Komunikasi berkesan membentuk keluarga yang cemerlang dan berfungsi. Justeru, komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali dikaji menggunakan pendekatan Grounded Theory. Data dikumpulkan melalui siri temuramah bersama ...