Now showing items 1-1 of 1

    • Model gelagat pengguna Islam 

      Siti Khalilah, Basarud-din; Azizi, Abu Bakar (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
      Teori gelagat pengguna yang dibangunkan oleh sarjana pemikiran barat sering digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kajian termasuklah kajian dari perspektif Islam. Persoalannya, adakah gelagat pengguna konvensional ...