Now showing items 1-3 of 3

  • Bahasa Melayu dalam arus globalisasi: keutuhan jati diri dan ketakatan budaya Melayu 

   Zaliza, Zubir; Noor Asliza, Abdul Rahim; Nurul Syazwani, Zulkifli; Wan Salha, Yusuf (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Kertas kerja ini cuba meneliti penggunaan Bahasa Melayu di peringkat globalisasi. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan pelbagai bidang ilmu seperti matematik, sains, kejuruteraan, agama, peradaban ...
  • Pengaruh budaya yang mempengaruhi wujudnya perbezaan penggunaan dialek di kawasan Pendang, Kedah 

   Zaliza, Zubir; Zuliana, Zubir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Dialek ialah variasi daripada sesuatu bahasa yang digunakan dalam pertuturan oleh sekumpulan penutur di sesebuah tempat. Setiap dialek mempunyai sifat-sifatnya tersendiri yang membezakannya dari dialek-dialek lain. Perbezaan ...
  • Peristilahan dalam bidang saintifik 

   Zaliza, Zubir; Mahfuzah, Md Daud (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kajian ini merupakan satu usaha untuk menganalisis cara-cara pembentukan istilah dalam bidang saintifik. Proses pembentukan istilah ialah seperti proses pemantapan, penterjemahan, penyerapan, penyesuaian ejaan imbuhan ...