Show simple item record

dc.contributor.authorJacquelina, Karimon
dc.contributor.authorShaiful Bahri, Mohd.Radzi
dc.date.accessioned2020-12-23T05:16:38Z
dc.date.available2020-12-23T05:16:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSeminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara, 2019, ms 763-778en_US
dc.identifier.isbn978-967-0922-79-9 (online)
dc.identifier.urihttp://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/69132
dc.descriptionLink to publisher's homepage at https://penerbit.unimap.edu.my/en_US
dc.description.abstractMitos rencam sifatnya. Masyarakat Murut Paluan di Sabah khususnya di Nabawan menjadikan mitos sebagai tumpuan kepercayaan mereka. Perbincangan ini akan memberi tumpuan khusus kepada mitos sebagai cerita yang dianggap Kitab Suci yang memandu kehidupan mereka. Semangat realiti manusia dan kuasa ghaib menyatu sangat setia berpaksikan kepada mitos. Kisah mitos dijadikan sebagai dimensi pandangan hidup (world-view) yang mempunyai pengaruh membentuk adat resam, perayaan dan etos yang organik masyarakat peribumi etnik Murut dan dapat dihuraikan dalam cerita rakyatnya. Amalan anutan pagan yang mewarisi kepercayaan warisan (animisme) merupakan anutan kelompok Murut Paluan yang terakam dan terpancar dalam paparan cerita mitos. Kedudukan Aki Kinapunoh, Aki Lungkaki Dobundol, Aki Atalau Lumalak, Aki Masundu, Aki Bambangan Lumambai, Aki Salingaun dan Aki Luluga. Gelaran Aru kepada penjaga sungai, bukit, langit dan tanah serta Babalian sebagai pengenalan kosmologi kepercayaan yang diyakini dan berkuasa. Kisah autentik dipegang sebagai tunjang untuk menonjolkan dan mempertahankan pandangan hidup mereka yang mistik dan bermisteri. Sebagai sebuah masyarakat yang masih mempercayai sentimen terhadap kuasa-kuasa luar biasa, cerita-cerita mitos memberikan suatu landasan untuk patuh kepada peraturan, memaut keharmonian dan mengukuhkan perisai daripada serangan ruapan marah kejahatan. Amalan kepercayaan komuniti etnik Murut yang dianggap penting kerana mencecah kesucian dan kepercayaan yang melindungi dan membentuk nilai moraliti, ritual dan peraturan kehidupan seharian. Proses membuat dokumentasi dan analisis melalui kajian lapangan bertujuan untuk menyokong setiap keupayaan pengaruh mitos melalui penceritaan Aki Tuntunungon (pencerita pakar). Cerita-cerita ini menerangkan peristiwa dan kuasa alam untuk memahami kecenderungan condongnya bayang-bayang kepercayaan masyarakat Murut. Kisah penceritaan mitos ini juga merupakan tiang yang menyokong kehidupan mereka yang dianggap mempunyai kebenaran yang tinggi sehingga ke hari ini.en_US
dc.language.isomsen_US
dc.publisherPenerbit UniMAP (UniMAP Press)en_US
dc.relation.ispartofseriesSeminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara (SUTERA'19);
dc.subjectMitosen_US
dc.subjectKepercayaanen_US
dc.subjectPandangan hidupen_US
dc.subjectKitab Suci Muruten_US
dc.subjectPengaruh terhadap budayaen_US
dc.titleMitos dalam Piagam Murut Paluan Nabawanen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.urlacqlindejj_89@yahoo.comen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record