Now showing items 1-1 of 1

    • Matlamat Dasar Harta Intelek Negara 

      Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-08)
      Matlamat utama DHIN adalah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial masyarakat dengan mempergunakan Harta Intelek sebagai enjin pertumbuhan ekonomi yang baru dengan cara memperluaskan kapasiti Malaysia untuk ...