Now showing items 1-3 of 3

  • Dasar Harta Intelek Negara 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-08)
   Tujuan utama Dasar Harta Intelek Negara (DHIN) adalah untuk memanfaatkan harta intelek (HI) sebagai enjin pertumbuhan yang baru untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial.
  • Sistem perlindungan Harta Intelek Malaysia 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-10)
   Pembangunan Harta Intelek biasanya dikaitkan dengan perlindungan hak harta intelek kerana ia dikatakan menjadi pendorong utama kepada perekacipta dan pencipta untuk menghasilkan Harta Intelek baru dari semasa ke semasa, ...
  • Strategi Dasar Harta Intelek Negara 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-09)
   Memperkukuhkan pentadbiran Harta Intelek, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) untuk menghadapi peningkatan tahunan permohonan pendaftaran dan keperluan pelanggan dan juga untuk menyediakan prosedur-prosedur permohonan ...