Now showing items 1-4 of 4

  • Apa itu Harta Intelek? 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-07)
   Harta intelek dalam bidang undang-undang merujuk kepada hasil kreativiti manusia yang merangkumi pelbagai perkara seperti karya muzik, sastera dan seni; rekacipta; dan simbol, nama, imej dan reka bentuk yang digunakan ...
  • Intellectual Property Rights 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), 2008-01)
  • Pameran ekspo harta intelek negara 

   Ragunathan, Santiagoo (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar (PPKAS), 2007-06)
  • Program Kursus Asas Komersial: Pengurusan harta intelek 

   Nursakinah, Abd Karim (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (JHEPA), 2009-12)