Now showing items 1-5 of 5

  • Hak-hak eksklusif pemunya hakcipta 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-12-02)
   Hakcipta yang diberikan ke atas karya sastera, muzik, seni, filem dan rakaman bunyi memberikan kepada pemunya hakcipta itu beberapa hak eksklusif.
  • Hakcipta 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-11-16)
   Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta ...
  • Hakcipta dan hak moral 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-12)
   Prinsip ini menerangkan berkenaan hakcipta sebagai satu hak ke atas harta dan juga hakcipta sebagai satu hak moral perseorangan (droit moral) ke atas karyanya.
  • Kesalahan-kesalahan hakcipta di Malaysia 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-12)
   Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka.
  • Perlindungan hakcipta di Malaysia 

   Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-11)
   Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta ...