Now showing items 1-1 of 1

    • Dasar Harta Intelek Negara 

      Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-08)
      Tujuan utama Dasar Harta Intelek Negara (DHIN) adalah untuk memanfaatkan harta intelek (HI) sebagai enjin pertumbuhan yang baru untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial.