Now showing items 1-2 of 2

    • Bahayakah microwave oven... 

      Rusnani Omar (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2010-03)
    • Kanser Paru-Paru 

      Rusnani Omar (Universiti Malaysia PerlisUnit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2008-06)