Now showing items 1-7 of 7

  • Apa yang dikatakan tentang “safety” 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2010-06)
   Apa itu Safety... Safety di sini adalah keselamatan. Ramai juga yg beranggapan keselamatan tu seperti anggota keselamatan, pak guard yang banyak menjurus kepada security.. Apa yg kita bincangkan disini adalah safety bukan ...
  • Implan gigi 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia PerlisUnit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2009)
  • Kualiti udara dalaman dan hubungkait dengan kesihatan 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2010-09)
   Kajian tahap pencemaran dalaman yang dijalankan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) di pejabat, hotel, tempat awam dan pusat hiburan mendapati tahap kualiti udara adalah tidak memuaskan.
  • Menangani stres di tempat kerja 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia PerlisUnit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2009-07)
  • Perubahan iklim 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia PerlisUnit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 2010-12)
   Perubahan iklim merujuk kepada perubahan di dalam iklim dunia yang memberikan impak kepada manusia dan ekosistem sama ada secara langsung atau tidak langsung. Adalah dijangkakan, kesan negatif perubahan iklim tidak dapat ...
  • Sakit belakang 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia PerlisUnit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2008-08)
  • Tanda-tanda sakit 

   Rusnani, Omar (Universiti Malaysia PerlisUnit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 2008-11)