Now showing items 1-1 of 1

    • Kewajipan IPT terhadap pembangunan kerjaya masyarakat pelajar 

      Leha@Zaleha, Muhamat, P.M. Dr (Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM)Pusat Kemahiran Komunikasi & Keusahawanan, 2003)
      Antara masalah besar bagi negara membangun pada hari ini, termasuk masalah para graduan susah untuk kendapat pekerjaan. Banyak andaian yang boleh dikaitkan berhubung dengan masalah tersebut; antaranya: pemilihan kerja yang ...