Now showing items 1-1 of 1

    • Kajian penilaian prestasi akademik pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia 

      Mohd Mizan, Mohammad Aslam; Abdull Halim, Abdul; Mohd Zukime, Mat Junoh; Faaizulaswad, Mohd Salleh; Osman, Ahmad; Ruzalina, Ibnu Ruslan; Rahaida, Abdul Rahim (Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM), 2006-06)
      Kajian ini merupakan hasil keputusan Mesyuarat Percambahan Fikiran Mengenai KUKUM Sebagai Pilihan Utama Calon Pelajar yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Prof. Dato' Rektor bahawa satu penyelidikan perlu dijalankan untuk ...