Now showing items 1-1 of 1

    • Agregat Ringan Sebagai Bahan Binaan 

      Khairul Nizar, Ismail; Kamarudin, Hussin (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar & Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan, 2008)
      Pengenalan : Penggunaan agregat ringan sebagai bahan binaan di negara ini masih belum digunakan secara meluas. Walau bagaimana pun pengingkatan penggunaan konkrit ringan di dalam industri pembinaan memangkin kepada penggunaan ...