Now showing items 1-4 of 4

  • Iskandar: Projected growth 2006 to 2025 

   Iskandar Regional Development Authority (Iskandar Regional Development Authority (IRDA), 2006)
  • Pelaburan domestik dan asing, 2008-2010 

   Iskandar Regional Development Authority; Khazanah Nasional Berhad; Iskandar Investment Bhd; Malaysian Investment Development Authority; Pengumuman Korporat (Iskandar Regional Development Authority (IRDA), 2010-12)
  • Pelaburan kumulatif 2006-2010 

   Iskandar Regional Development Authority; Khazanah Nasional Berhad; Iskandar Investment Bhd; Malaysian Investment Development Authority; Pengumuman Korporat (Iskandar Regional Development Authority (IRDA), 2010-12)
  • Peluang kerjaya mengikut sektor ekonomi, 2011-2015 

   Iskandar Regional Development Authority; Jabatan Tenaga Buruh; Kementerian Sumber Manusia (Iskandar Regional Development Authority (IRDA), 2011)