Now showing items 1-1 of 1

    • *Sumber modal (pilihan pertama) graduan 2018 yang bekerja sendiri 

      Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
      Tiga (3) sumber modal utama bagi memulakan perniagaan ialah pinjaman daripada keluarga (37.7 peratus), diikuti 25.6 peratus melalui pembiayaan sendiri dan pinjaman dari Bank Komersil sebanyak 20.5 peratus. Antara ...