Now showing items 1-1 of 1

    • Kampus UniMAP Seriab: Lonjak pembangunan Negeri Perlis 

      Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), 2010-10)
      Kampus Seriab merupakan sebuah lagi Kampus UniMAP yang menempatkan tujuh jabatan dan juga kluster penyelidikan seperti Pusat Pembangunan Korporat Dan Pengurusan Kualiti (PUSPEK), Pusat Pengajian Siswazah, Institut Kejuruteraan ...