Now showing items 1-1 of 1

    • Wacana dan ideologi dalam iklan produk kecantikan: analisis wacana kritis 

      Zaliza, Zubir; Rohizah, Halim (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2019)
      Makalah ini akan menjelaskan hubungan teks dan ideologi dalam iklan produk kecantikan. Dalam konteks pengiklanan selain menyampaikan maklumat tentang produk, elemen paling utama ialah mampu mempengaruhi ideologi dalam ...