Now showing items 1-1 of 1

    • Pelancaran E-Dagang Penerbit UniMAP 

      Mohd Basri, Basir (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Unit Komunikasi Korporat (UKK), 2019-01-03)
      Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) melangkah ke arah EDagang (E-Commerce) dalam mempromosikan buku-buku yang dihasilkan oleh pensyarahnya melalui Penerbit UniMAP.