Now showing items 1-1 of 1

    • Laman sesawang interaktif: Platform pencarian taska berlesen 

      Nur Annisa Ardini, Anor; Wan Nor Ashiqin, Wan Ali; Nur Azila, Azahari (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
      Laman sesawang interaktif dibangunkan untuk dijadikan sebagai platform pencarian taska berlesen yang ada di kawasan Perlis bagi membantu golongan ibu bapa yang sibuk bekerja dan memerlukan pengasuh yang bertauliah dan ...