Now showing items 1-1 of 1

    • Pengurusan harta dalam Islam: perspektif hibah di Malaysia 

      Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain; Muhammad Hafiz, Badarulzaman; Fauziah, Mohd Noor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
      Jaminan kejayaan hidup di dunia dan akhirat akan tercapai sekiranya setiap insan mengurus dan mengatur kehidupannya berteraskan hukum dan syariat Islam. Harta dan kuasa merupakan amanah Allah yang perlu diuruskan dengan ...