Now showing items 1-1 of 1

    • Aplikasi pembelajaran autentik bagi kursus anggaran kos bangunan 

      Nazra, Ismail (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
      Anggaran Kos sering dirujuk sebagai nadi dalam menentukan kejayaan sesebuah projek pembinaan. Oleh itu, Kursus Anggaran Kos Bangunan menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diambil oleh para pelajar Sijil Teknologi ...