Now showing items 1-1 of 1

    • Pensabitan nusyuz isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak 

      Amir Fariz, Che Man; Zaini, Nasohah; Fasahah, Haji Abu Mansor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
      Persoalan nusyuz isteri merupakan suatu isu kritikal dalam kehidupan berumah tangga. Daripada aspek perundangan, isu pensabitan nusyuz isteri dilihat memerlukan penyelesaian apabila beberapa permasalahan didapati mengganggu ...