Now showing items 1-2 of 2

  • Bahasa Melayu dalam arus globalisasi: keutuhan jati diri dan ketakatan budaya Melayu 

   Zaliza, Zubir; Noor Asliza, Abdul Rahim; Nurul Syazwani, Zulkifli; Wan Salha, Yusuf (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Kertas kerja ini cuba meneliti penggunaan Bahasa Melayu di peringkat globalisasi. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan pelbagai bidang ilmu seperti matematik, sains, kejuruteraan, agama, peradaban ...
  • Mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di institusi pengajian tinggi: satu analisis 

   Salleh, Abdul Rashid; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Isu bahasa Melayu dalam zaman globalisasi terus menjadi topik perbincangan dan sering dipolemikkan oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Melihat senario yang berlaku pada ...