Now showing items 1-1 of 1

    • Penyelesaian konflik selatan Thailand dengan menggunakan model Gagasan 1 Malaysia 

      Mohd Mizan, Aslam (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
      Tragedi Masjid Tak Bai dan Krue Sae (Masjid Kerisik) pada tahun 2004 adalah merupakan titik tolak kepada kemusnahan yang berterusan di wilayah Selatan Thailand (Veitch, J. 2007). Sejak insiden tersebut, siri-siri serangan, ...