Now showing items 1-1 of 1

    • Kefahaman Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI) tentang dialog antara agama 

      Ahmad Faizuddin, Ramli; Jaffary, Awang (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
      Kewujudan masyarakat pluralistik dalam aspek agama, bangsa dan budaya memerlukan suatu wadah bagi membina persefahaman dan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Selaras dengan suasana masyarakat beragama di Malaysia, ...