Now showing items 1-1 of 1

    • Pengaruh Pengurusan Risiko Kepada Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana: Pendekatan ERM 

      Sajiah, Yakob; Azahari, Ramli; Muhammad Shukri, Bakar (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
      Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah satu sektor yang merupakan tunjang kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sumbangan PKS ini boleh dilihat dari pelbagai sudut antaranya ialah sumbangan kepada Keluaran ...