Show simple item record

dc.contributor.authorMohd Ridhuan, Mohd Jamil
dc.contributor.authorSaedah, Siraj
dc.contributor.authorFarazila, Yusof
dc.contributor.authorNurulrabihah, Mat Noh
dc.contributor.authorZaharah, Hussin
dc.contributor.authorAhmad Arifin, Sapar
dc.date.accessioned2015-05-28T06:36:32Z
dc.date.available2015-05-28T06:36:32Z
dc.date.issued2015-02
dc.identifier.citationInternational Journal of Business and Technopreneurship, vol.5 no.1, 2015, pages 135-150en_US
dc.identifier.issn2231-7090
dc.identifier.urihttp://ijbt.unimap.edu.my/
dc.identifier.urihttp://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/40028
dc.descriptionLink to publisher's homepage at http://ijbt.unimap.edu.my/en_US
dc.description.abstractKeusahawanan adalah suatu bidang yang amat ditekan di dalam sistem pendidikan dan ia adalah suatu elemen asas yang diperlukan di dalam pembangunan modal insan. Justeru itu, kajian ini adalah bertujuan untuk melihat pandangan dan kesepakatan pakar terhadap keperluan elemen asas keusahawanan terhadap pensyarah kejuruteraan di Politeknik Malaysia. Kajian yang dijalankan ini merupakan satu kajian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan untuk mengumpul data kajian adalah menggunakan instrumen soal selidik yang akan diberikan kepada pakar. Bilangan pakar yang terlibat adalah seramai 12 orang. Terdapat dua kriteria di dalam penentuan pakar, iaitu para pakar ini terdiri daripada pensyarah kejuruteraan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun dan pernah terlibat secara langsung dengan pengajaran kursus projek akhir pelajar. Segala data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan Kaedah Fuzzy Delphi. Hasil dapatan kajian menunjukkan kesemua elemen keusahawanan yang terdiri daripada asas keusahawanan, asas motivasi dan asas perniagaan menepati syarat, iaitu nilai threshold (dkonstruk) adalah kurang daripada 0.2 dan peratusan kumpulan pakar adalah melebihi 75%. Hal ini menunjukkan bahawa elemen asas keusahawan dan kesemua item-item yang terkandung didalamnya adalah diperlukan oleh para pensyarah kejuruteraan politeknik berdasarkan kesepakatan pakar.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherSchool of Business Innovation and Technopreneurship, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)en_US
dc.subjectPendidikanen_US
dc.subjectKeusahawananen_US
dc.subjectKejuruteraanen_US
dc.subjectModal insanen_US
dc.subjectTeknik Fuzzy Delphien_US
dc.titleAplikasi teknik Fuzzy Delphi terhadap keperluan elemen keusahawanan bagi pensyarah kejuruteraan Politeknik Malaysiaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.urlfarouqi_2003@yahoo.comen_US
dc.contributor.urlsaedah@um.edu.myen_US
dc.contributor.urlfarazila@um.edu.myen_US
dc.contributor.urlizra81@yahoo.comen_US
dc.contributor.urlzaharah@um.edu.myen_US
dc.contributor.urlarifin@um.edu.myen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record