Now showing items 1-1 of 1

    • Status individu muflis dalam Asnaf Al-Gharimin 

      Raziah, Md Tahir; Syarifah, Md Yusof (School of Business Innovation and Technopreneurship, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), 2014-10)
      Isu muflis dalam kalangan masyarakat Malaysia sering menjadi perbualan. Ia dikaitkan dengan ketidakupayaan seseorang untuk melangsaikan sesuatu hutang. Terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca seseorang individu di ...