Now showing items 1-2 of 2

  • Pelan tindakan Kerangka kerja strategik CRM-i : Satu kajian kes di pusat pembangunan dan penyelidikan 

   Nor Hapiza, Mohd Ariffin, Dr.; Abd Razak, Hamdan, Prof. Dr.; Khairuddin, Omar, Prof. Dr. (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Centre for Communication Skills and Entrepreneurship, 2010-11-12)
   Institusi Pengajian Tinggi (IPT) memerlukan satu mekanisme yang memberi kelebihan daya saing di dalam menguruskan pelanggan mereka seperti pelajar, staf akademik dan staf pentadbiran sebagai satu entiti yang mampu meningkatkan ...
  • Pembangunan kerangka kerja strategik CRM-I: Kajian kes di Institusi Pengajian Tinggi Awam 

   Nor Hapiza, Mohd Ariffin, Dr; Abd Razak, Hamdan, Prof. Dr.; Khairuddin, Omar, Prof. Dr. (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Centre for Communication Skills and Entrepreneurship, 2010-11-12)
   Misi Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara di dalam Penyelidikan dan Pembangunan ialah pembangunan modal insan bagi mencapai budaya penyelidikan yang berkualiti dan dikenali di peringkat antarabangsa. Institusi pendidikan ...