Provides access to Malaysian selected statistical information.

Recent Submissions

 • Graduan OKU 2018 mengikut peringkat dan bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Dalam kalangan 920 orang graduan OKU yang dikeluarkan oleh IPT pada tahun 2018, sebanyak 32.7 peratus adalah di peringkat diploma, 31.7 peratus di peringkat sijil, dan 27.1 peratus di peringkat ijazah pertama. Di samping ...
 • Graduan OKU 2018 mengikut jenis IPT dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Pada tahun 2018, seramai 920 graduan berstatus OKU telah dikeluarkan oleh IPT. UA mengeluarkan seramai 281 orang graduan OKU, diikuti IPTS seramai 242 orang, politeknik (149 orang), kolej komuniti (133 orang), ILKA ...
 • Jenis kecacatan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar, iaitu 52.6 peratus graduan OKU 2018 mengalami kecacatan anggota fizikal, diikuti 24.0 peratus cacat penglihatan, 10.6 peratus kecacatan pendengaran, 6.2 peratus mengalami kecacatan masalah pembelajaran ...
 • Status pekerjaan graduan Orang Asli 2018 mengikut peringkat pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kesemua graduan Orang Asli peringkat Ph.D menyatakan mereka telah bekerja semasa konvokesyen. Peratus kedua tertinggi graduan Orang Asli yang bekerja adalah peringkat sijil, iaitu 57.9 peratus. Graduan Orang Asli peringkat ...
 • Status pekerjaan graduan Orang Asli, 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 47.5 peratus graduan berketurunan Orang Asli 2018 berada dalam kategori bekerja. Manakala 14.6 peratus melanjutkan pengajian, 5.1 peratus menunggu penempatan pekerjaan dan 1.0 peratus meningkatkan kemahiran. ...
 • Status pekerjaan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 56.4 peratus graduan OKU 2018 berada dalam kategori bekerja. Sebanyak 15.9 peratus melanjutkan pengajian sejurus tamat pengajian, 2.1 peratus menunggu penempatan pekerjaan dan 0.5 peratus sedang meningkatkan ...
 • Pendapatan bulanan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Dua kelompok utama pendapatan bulanan graduan OKU 2018 yang bekerja ialah dalam kumpulan pendapatan bulanan RM1001 – RM2000, iaitu 48.8 peratus dan sebanyak 31.7 peratus dalam kumpulan pendapatan RM1000 dan ke bawah. ...
 • Kadar belum bekerja graduan OKU 2018 mengikut bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kadar belum bekerja mengikut bidang pengajian menunjukkan graduan bidang kesihatan dan kebajikan adalah tertinggi, iaitu 41.7 peratus, diikuti bidang sastera dan kemanusiaan (32.7 peratus), bidang sains sosial, ...
 • Graduan Orang Asli 2018 mengikut jenis IPT 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Seramai 229 graduan berketurunan Orang Asli telah dikeluarkan oleh IPT negara pada tahun 2018. Daripada jumlah itu, keluaran UA adalah terbesar iaitu seramai 116 orang, diikuti IPTS (54 orang), politeknik (19 orang), ...
 • Graduan Orang Asli 2018 mengikut peringkat dan bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kumpulan terbesar graduan Orang Asli adalah di peringkat diploma (123 orang), diikuti peringkat ijazah pertama seramai 73 orang, sijil (24 orang) dan peringkat sarjana seramai enam (6) orang. Bidang sains sosial, perniagaan ...
 • Sektor pekerjaan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar, iaitu 66.5 peratus graduan OKU bekerja dalam sektor swasta dengan 51.9 peratus dalam swasta tempatan dan 14.6 peratus dalam sektor swasta multinasional. Peratus graduan OKU yang bekerja dalam sektor ...
 • Status pekerjaan graduan OKU mengikut peringkat pengajian, 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kesemua graduan OKU peringkat diploma lepasan ijazah menyatakan mereka telah bekerja semasa menghadiri konvokesyen. Graduan sijil mencatat peratus kedua tertinggi yang sudah bekerja, iaitu 76.3 peratus, diikuti graduan sarjana ...
 • Tumpuan utama bagi graduan 2018 yang melanjutkan pengajian (warganegara) 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Majoriti graduan 2018 melanjutkan pengajian ke satu tahap yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebanyak 81.5 peratus graduan sarjana 2018 mendaftar pengajian di peringkat Ph.D. Bagi graduan ijazah pertama pula, sebanyak ...
 • Sektor ekonomi (10 tertinggi) keseluruhan bagi graduan 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Peratus tertinggi graduan 2018 bekerja dalam sektor ekonomi aktiviti perkhidmatan lain, iaitu 15.0 peratus. Ini diikuti sebanyak 13.0 peratus bekerja dalam sektor pembuatan, 10.1 peratus dalam sektor pendidikan dan ...
 • Kadar graduan 2018 yang belum bekerja mengikut peringkat pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Graduan ijazah pertama mencatat kadar belum bekerja paling tinggi berbanding peringkat lain, iaitu sebanyak 25.3 peratus. Ini diikuti oleh graduan diploma lepasan ijazah, iaitu 18.3 peratus, Ph.D (18.1 peratus) dan ...
 • Di mana graduan antarabangsa 2018 melanjutkan pengajian? 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Majoriti, iaitu 76.3 peratus graduan antarabangsa graduan UA melanjutkan pengajian di UA semula, 15.8 peratus melanjutkan pengajian ke luar negara dan 5.2 peratus di IPTS. Bagi graduan antarabangsa IPTS pula, sebahagian ...
 • Peringkat pengajian yang diikuti oleh graduan antarabangsa 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 33.1 peratus graduan antarabangsa 2018 melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana, diikuti 30.3 peratus ke peringkat Ph.D dan ijazah pertama (13.9 peratus). Selebihnya melanjutkan pengajian ke pelbagai peringkat lain.
 • Graduan antarabangsa 2018 yang melanjutkan pengajian mengikut jenis IPT 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Secara keseluruhan, sebanyak 20.9 peratus graduan antarabangsa menyambung pengajian sejurus selepas tamat pengajian. Mengikut jenis IPT pula, 21.5 peratus graduan antarabangsa IPTS dan 19.5 peratus graduan UA ...
 • Peringkat pengajian yang diikuti oleh graduan 2018 (warganegara) 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 63.8 peratus graduan 2018 melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama, diikuti 12.3 peratus ke peringkat diploma, 11.0 peratus ke peringkat sarjana, 3.2 peratus ke peringkat profesional dan 3.0 peratus ...
 • Di mana Graduan 2018 melanjutkan pengajian? 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Majoriti graduan UA yang melanjutkan pengajian, iaitu sebanyak 95.7 peratus, melanjutkan pengajian di UA semula. Sebanyak 74.0 peratus graduan IPTS melanjutkan pengajian ke IPTS dan 15.9 peratus ke UA. Bagi graduan ...

View more