Now showing items 1-20 of 4192

  • Tumpuan utama bagi graduan 2018 yang melanjutkan pengajian (warganegara) 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Majoriti graduan 2018 melanjutkan pengajian ke satu tahap yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebanyak 81.5 peratus graduan sarjana 2018 mendaftar pengajian di peringkat Ph.D. Bagi graduan ijazah pertama pula, sebanyak ...
  • Sektor ekonomi (10 tertinggi) keseluruhan bagi graduan 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Peratus tertinggi graduan 2018 bekerja dalam sektor ekonomi aktiviti perkhidmatan lain, iaitu 15.0 peratus. Ini diikuti sebanyak 13.0 peratus bekerja dalam sektor pembuatan, 10.1 peratus dalam sektor pendidikan dan ...
  • Kadar graduan 2018 yang belum bekerja mengikut peringkat pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Graduan ijazah pertama mencatat kadar belum bekerja paling tinggi berbanding peringkat lain, iaitu sebanyak 25.3 peratus. Ini diikuti oleh graduan diploma lepasan ijazah, iaitu 18.3 peratus, Ph.D (18.1 peratus) dan ...
  • Di mana graduan antarabangsa 2018 melanjutkan pengajian? 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Majoriti, iaitu 76.3 peratus graduan antarabangsa graduan UA melanjutkan pengajian di UA semula, 15.8 peratus melanjutkan pengajian ke luar negara dan 5.2 peratus di IPTS. Bagi graduan antarabangsa IPTS pula, sebahagian ...
  • Peringkat pengajian yang diikuti oleh graduan antarabangsa 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebanyak 33.1 peratus graduan antarabangsa 2018 melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana, diikuti 30.3 peratus ke peringkat Ph.D dan ijazah pertama (13.9 peratus). Selebihnya melanjutkan pengajian ke pelbagai peringkat lain.
  • Graduan antarabangsa 2018 yang melanjutkan pengajian mengikut jenis IPT 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Secara keseluruhan, sebanyak 20.9 peratus graduan antarabangsa menyambung pengajian sejurus selepas tamat pengajian. Mengikut jenis IPT pula, 21.5 peratus graduan antarabangsa IPTS dan 19.5 peratus graduan UA ...
  • Peringkat pengajian yang diikuti oleh graduan 2018 (warganegara) 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebanyak 63.8 peratus graduan 2018 melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama, diikuti 12.3 peratus ke peringkat diploma, 11.0 peratus ke peringkat sarjana, 3.2 peratus ke peringkat profesional dan 3.0 peratus ...
  • Di mana Graduan 2018 melanjutkan pengajian? 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Majoriti graduan UA yang melanjutkan pengajian, iaitu sebanyak 95.7 peratus, melanjutkan pengajian di UA semula. Sebanyak 74.0 peratus graduan IPTS melanjutkan pengajian ke IPTS dan 15.9 peratus ke UA. Bagi graduan ...
  • Graduan 2018 yang melanjutkan pengajian mengikut peringkat pengajian semasa konvokesyen (warganegara) 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Dalam kalangan graduan 2018 yang melanjutkan pengajian, graduan diploma mencatat peratus tertinggi, iaitu sebanyak 71.3 peratus, diikuti graduan peringkat ijazah pertama (15.0 peratus), peringkat sijil (10.2 peratus), ...
  • Sebab belum bekerja bagi keseluruhan graduan 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Secara keseluruhan, 67.8 peratus daripada graduan 2018 yang belum bekerja menyatakan mereka sedang mencari pekerjaan, diikuti 10.5 peratus ingin berehat/melancong/bercuti, 5.7 peratus sedang menunggu penempatan ...
  • Kadar graduan 2018 yang belum bekerja mengikut negeri bermastautin 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Kadar belum bekerja mengikut negeri bermastautin menunjukkan peratus tertinggi adalah Wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah manakala terendah ialah Wilayah Persekutuan Putrajaya.
  • Kadar graduan 2018 yang belum bekerja mengikut jenis IPT 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Kadar belum bekerja terendah adalah bagi graduan kolej komuniti, iaitu 3.4 peratus, diikuti politeknik (3.9 peratus), ILKA KBS (12.1 peratus) dan ILKA KSM (15.4 peratus). Kadar tertinggi dicatat oleh ILKA MOA iaitu ...
  • Kadar graduan 2018 yang belum bekerja mengikut bidang pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Kadar belum bekerja adalah tertinggi bagi graduan dalam bidang sastera dan kemanusiaan, iaitu sebanyak 24.6 peratus, diikuti bidang pertanian dan veterinar (23.9 peratus), bidang sains sosial, perniagaan dan perundangan ...
  • Graduan 2018 yang melanjutkan pengajian mengikut jenis IPT (wargenagara) 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebanyak 18.9 peratus graduan 2018 menyambung pengajian sejurus selepas mereka tamat pengajian. Peratus tertinggi graduan melanjutkan pengajian dicatat oleh graduan ILKA KPLB, iaitu 27.8 peratus, diikuti graduan ILKA ...
  • Pendapatan bulanan graduan mengikut peringkat pengajian dan jenis IPT, 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebanyak 59.6 peratus graduan Ph.D 2018 berada dalam kumpulan pendapatan RM5001 – RM10,000, diikuti 12.7 peratus dalam kumpulan pendapatan RM4001 – RM5000, kumpulan pendapatan RM1001 – RM2000 (7.6 peratus) dan sebanyak ...
  • Kumpulan pekerjaan graduan mengikut peringkat pengajian, 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Majoriti graduan Ph.D bekerja dalam kumpulan profesional, iaitu 90.8 peratus, diikuti 5.9 peratus bekerja dalam kumpulan pengurus dan kumpulan juruteknik dan profesional bersekutu sebanyak 1.0 peratus. Bagi graduan ...
  • Kumpulan pekerjaan keseluruhan graduan 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebanyak 49.9 peratus graduan bekerja dalam kumpulan pekerja mahir, iaitu profesional (32.1%), diikut Juruteknik dan profesional bersekutu (11.4%) dan pengurus (6.4%). Sebanyak 40.1 peratus graduan bekerja dalam ...
  • Taraf pekerjaan graduan mengikut peringkat pengajian 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Bagi graduan Ph.D, peratus tertinggi bekerja sebagai pekerja kerajaan, iaitu 61.3 peratus, diikuti pekerja swasta (termasuk NGO) sebanyak 33.4 peratus dan bekerja sendiri sebanyak 3.8 peratus. Dua (2) kelompok terbesar ...
  • Taraf pekerjaan keseluruhan graduan mengikut jenis IPT 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebahagian besar graduan 2018 bekerja sebagai pekerja swasta. Graduan ILKA KSM mencatat peratus tertinggi bekerja dalam sektor swasta, iaitu 84.5 peratus, diikuti ILKA KBS (78.9 peratus), IPTS (76.2 peratus) dan politeknik ...