Now showing items 1-20 of 4222

  • Are consumers ready to switch to virtual banks? 

   Gurmeet, Kaur (The Star, 2019-12-07)
  • Sebab belum bekerja graduan Orang Asli 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Majoriti, iaitu 73.0 peratus graduan Orang Asli yang belum bekerja menyatakan mereka sedang mencari pekerjaan. Sebanyak 6.3 peratus menyatakan ingin berehat/melancong/bercuti dan sebanyak 6.3 peratus juga menyatakan ...
  • Lima negeri tumpuan pelawat domestik 2018 

   Anon (Utusan Malaysia, 2019-07-06)
  • Majikan graduan Orang Asli 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Majikan utama bagi graduan Orang Asli 2018 adalah hotel, diikuti pasaraya/kedai dan restoran/ kafeteria.
  • Jenis pekerjaan graduan Orang Asli 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Secara keseluruhannya, empat jenis pekerjaan utama bagi graduan berketurunan Orang Asli 2018 ialah eksekutif, kerani, juruwang dan F & B.
  • Pendapatan bulanan graduan Orang Asli 2018 mengikut peringkat pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Secara keseluruhan, peratus terbesar graduan Orang Asli 2018 yang bekerja berada dalam selang pendapatan bulanan RM1001 – RM2000 (59.6 peratus), diikuti kumpulan pendapatan RM1000 dan ke bawah, iaitu sebanyak 18.1 peratus. ...
  • Sektor pekerjaan graduan Orang Asli 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sektor swasta tempatan membekalkan sebanyak 48.8 peratus pekerjaan kepada graduan Orang Asli 2018 yang bekerja, diikuti NGO sebanyak 21.4 peratus dan sektor kerajaan sebanyak 14.3 peratus. Selebihnya bekerja dalam ...
  • Status pekerjaan graduan Orang Asli 2018 mengikut bidang pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Peratus tertinggi dalam kategori bekerja ialah graduan dalam bidang perkhidmatan, iaitu sebanyak 57.1 peratus. Graduan Orang Asli dalam bidang pertanian dan veterinar mencatat peratus tertinggi bagi kategori belum bekerja, ...
  • Pendapatan bulanan graduan 2018 yang bekerja sendiri mengikut jenis perniagaan (10 tertinggi) 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Diperhatikan, umumnya graduan yang menceburi bidang kontraktor binaan/elektrik/paip/dll memperolehi pendapatan bulanan yang lebih baik, iaitu 15.4 peratus mendapat pendapatan bulanan RM3001 dan ke atas, diikuti bidang ...
  • Pendapatan bulanan graduan 2018 yang bekerja sendiri 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebahagian besar, iaitu 52.3 peratus graduan yang baru memulakan perniagaan menyatakan pendapatan bulanan mereka dalam selang RM1001 hingga RM2000, diikuti 25.5 peratus memperolehi pendapatan RM1000 dan ke bawah, ...
  • *Sumber modal (pilihan pertama) graduan 2018 yang bekerja sendiri 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Tiga (3) sumber modal utama bagi memulakan perniagaan ialah pinjaman daripada keluarga (37.7 peratus), diikuti 25.6 peratus melalui pembiayaan sendiri dan pinjaman dari Bank Komersil sebanyak 20.5 peratus. Antara ...
  • Sepuluh (10) Jenis perniagaan utama yang diceburi graduan 2018 yang bekerja sendiri 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Jenis perniagaan yang diceburi oleh graduan yang bekerja sendiri adalah pelbagai. Dua jenis perniagaan tertinggi ialah perniagaan atas talian (e-business/ online) sebanyak 8.5 peratus dan pendidikan, iaitu sebanyak ...
  • Kadar graduan 2018 bekerja sendiri mengikut peringkat pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Mengikut peringkat pengajian pula, graduan peringkat sijil mencatat peratus tertinggi yang bekerja sendiri, iaitu sebanyak 14.8 peratus, diikuti graduan peringkat diploma (12.9 peratus) dan ijazah pertama sebanyak 9.4 ...
  • Kadar bekerja sendiri mengikut jenis IPT dan jantina bagi graduan 2018 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebanyak 10.8 peratus daripada responden 2018 yang bekerja menyatakan mereka bekerja sendiri. Graduan IPT lain mencatat peratus tertinggi, iaitu 29.9 peratus, diikuti graduan ILKA KPLB (19.7 peratus), graduan kolej ...
  • Cara mendapatkan maklumat pekerjaan bagi graduan 2018 yang belum bekerja 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Secara keseluruhannya, sebahagian besar (54.7 peratus) graduan 2018 yang belum bekerja mendapatkan maklumat pekerjaan melalui internet, diikuti 20.6 peratus melalui JobsMalaysia, 9.3 peratus melalui media sosial dan ...
  • Kekerapan menghadiri temu duga bagi graduan 2018 yang belum bekerja 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebahagian besar, iaitu 51.6 peratus graduan 2018 yang belum bekerja menyatakan mereka pernah menghadiri temu duga sebanyak 1 – 5 kali, 6.5 peratus pernah menghadiri temu duga lebih daripada 5 kali dan terdapat juga ...
  • Kadar graduan ijazah pertama 2018 yang belum bekerja mengikut pendapatan bulanan keluarga 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Kadar belum bekerja bagi graduan ijazah pertama 2018 menunjukkan peratus tertinggi berada dalam kumpulan pendapatan keluarga RM1000 dan ke bawah, iaitu sebanyak 32.2 peratus, diikuti 27.3 peratus dalam kumpulan ...
  • Taburan graduan 2018 belum bekerja mengikut penaja pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Sebahagian besar graduan belum bekerja adalah terdiri daripada mereka yang mendapat pembiayaan daripada PTPTN, iaitu sebanyak 48.1 peratus, diikuti pembiayaan persendirian (25.3 peratus) dan MARA (10.2 peratus).
  • Graduan OKU 2018 mengikut peringkat dan bidang pengajian 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Dalam kalangan 920 orang graduan OKU yang dikeluarkan oleh IPT pada tahun 2018, sebanyak 32.7 peratus adalah di peringkat diploma, 31.7 peratus di peringkat sijil, dan 27.1 peratus di peringkat ijazah pertama. Di samping ...
  • Graduan OKU 2018 mengikut jenis IPT dan jantina 

   Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
   Pada tahun 2018, seramai 920 graduan berstatus OKU telah dikeluarkan oleh IPT. UA mengeluarkan seramai 281 orang graduan OKU, diikuti IPTS seramai 242 orang, politeknik (149 orang), kolej komuniti (133 orang), ILKA ...