DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
Policy and Guidelines (Higher Education) >
Higher Education Circular >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/7469

Title: Garis Panduan Perkhidmatan Perundingan UniMAP
Authors: Pusat Kerjasama Industri (CIC)
???metadata.dc.contributor.url???: dir_cic@unimap.edu.my
Keywords: UniMAP -- Guidelines and policies;UniMAP -- Publications;Negotiation;Negotiation in education;UniMAP -- Negotiation services
Issue Date: 2007
Publisher: Universiti Malaysia Perlis
???metadata.dc.publisher.department???: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Description: Perkhidmatan perundingan bukan sahaja penting kepada sesebuah universiti untuk mencapai tarat kecemerlangan sebagai institusi pendidikan, malahan amat penting kepada industri yang sentiasa memerlukan kepakaran yang ada di universiti untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan daya saing mereka. Usaha perundingan berjaya dapat dihasilkan melalui hubungan universiti dan industri yang erat berserta persetahaman yang boleh diwujudkan melalui jalinan kerjasama pintar kedua-dua pihak. Walaupun masih berada di peringkat awal penubuhannya namun berdasarkan pengalaman stat yang ada dan usaha berterusan melengkapkan infrastruktur dan kemudahannya, UniMAP telah mula menarik minat industri untuk mendapatkan khidmat perundingan. Pertumbuhan yang menggalakkan dalam pelbagai bidang kejuruteraan elektronik umpamanya telah menjadikan UniMAP tumpuan industri.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7469
Appears in Collections:Higher Education Circular

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Garis Panduan Perkhidmatan Perundingan.pdf10.84 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback