DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
Research & Innovations >
Universiti Malaysia Perlis >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/6432

Title: Kajian penilaian prestasi akademik pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia
Authors: Mohd Mizan, Mohammad Aslam
Abdull Halim, Abdul
Mohd Zukime, Mat Junoh
Faaizulaswad, Mohd Salleh
Osman, Ahmad
Ruzalina, Ibnu Ruslan
Rahaida, Abdul Rahim
Keywords: Penilaian Prestasi;Student -- Engineering;Universities and colleges -- Administration;Universities and colleges -- Malaysia;Student -- Result analysis;Higher education
Issue Date: Jun-2006
Publisher: Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM)
Abstract: Kajian ini merupakan hasil keputusan Mesyuarat Percambahan Fikiran Mengenai KUKUM Sebagai Pilihan Utama Calon Pelajar yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Prof. Dato' Rektor bahawa satu penyelidikan perlu dijalankan untuk menilai prestasi akademik pelajar berdasarkan data-data sekunder sebenar yang diperolehi daripada rekod kemasukan pelajar-pelajar KUKUM melalui Unit Kemasukan dan Rekod dan Unit Pepehksaan Jabatan Pendaftar Prestasi ini akan diniiai melalui tiga (3) pembolehubah utama yang melibatkan kemasukan pelajar melalui Matrikulasi, STPM dan Diploma. Selain itu, kajian inijuga mengambil kira kesan kemasukan pelajar terhadap prestasi akademik semasa menerusi pilihan pertama, kedua, ketiga dan lelong. Teknik pemilihan secara rawak sistematik telah digunakan dalam kajian ini bagi mendapatkan sampel kajian sebanyak 407 orang pelajar iaitu lebih 20% daripada populasi kajian. Hasil kajian ini mendapati prestasi pelajar melalui kemasukan secara lelong menunjukkan keputusan lebih baik berbanding kemasukan secara pilihan pertama, kedua dan ketiga. Secara keseluruhannya, keputusan prestasi akademik bagi kategori PNGK 3.33 ke atas, pelajar Cina (53.33%) lebih baik berbanding India (10.34%) dan Bumiputera (2.20%). Di samping itu, dapatan kajian prestasi akademik pelajar berdasarkan gender menunjukkan bahawa pelajar perempuan (70.73%-dengan PNGK 2.67 ke atas ) adalah lebih baik berbanding pelajar lelaki (47.74%-dengan PNGK 2.67 ke atas).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6432
Appears in Collections:Universiti Malaysia Perlis

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kajian Penilaian Prestasi Akademik Pelajar KUKUM.pdfAccess is limited to UniMAP community.2.7 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback