DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >

Penerbit UniMAP : [120]

Community home page

 
 
or browse 
Penerbit UniMAP ialah sebuah pusat yang mempergiatkan aktiviti penerbitan karya-karya ilmiah dalam kalangan ahli-ahli akademik yang bertujuan menyokong rancangan pembelajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti.

Collections in this community

View Statistics

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback