DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
The Library >
Conference Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/2618

Title: Kajian keperluan kandungan matematik kejuruteraan mengikut program pengajian kejuruteraan
Authors: Abdull Halim, Abdul
Maz Jamilah, Masnan
Aishah, Mohd Noor
Thirunanthini Manoharan
Keywords: Matematik kejuruteraan;Disiplin kejuruteraan;Silibus uniform;Engineering mathematics;Engineering mathematics -- Study and teaching (Higher);Engineering -- Study and teaching (Higher);Engineering mathematics -- Study and teaching (Higher) -- UniMAP
Issue Date: 28-Nov-2007
Publisher: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Citation: p. 79-86.
Series/Report no.: Regional Conference on Engineering Mathematics, Mechanics, Manufacturing & Architecture
Abstract: Matematik kejuruteraan merupakan keperluan utama dalam pengajian kejuruteraan. Sehingga kini, peranan pengajaran matematik menjadi semakin mencabar dengan wujudnya pelbagai disiplin kejuruteraan baru. Artikel ini mengenengahkan kajian terhadap kandungan matematik kejuruteraan yang diajar kepada pelbagai latarbelakang program pengajian ijazah sarjana muda kejuruteraan di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Satu kajian kes akan dibincangkan berdasarkan kepada dapatan soal selidik yang diedarkan kepada para pensyarah di pusat-pusat pengajian kejuruteraan. Penilaian terhadap kesesuaian silibus yang uniform serta perbincangan isu berkaitan turut disertakan.
Description: Organized by Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 27th - 28th November 2007 at Kuala Lumpur.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2618
Appears in Collections:Conference Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kajian keperluan kandungan matematik kejuruteraan.pdfAccess is limited to UniMAP community.307.49 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback