DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
Journal Articles >
Journal of Engineering Research and Education (JERE) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/2178

Title: Simulasi Fabrikasi Simpangan Cetek Ultra menggunakan Resapan Dopan daripada SOD (Spin On Dopant)
Authors: Uda, Hashim
Nik Hazura, Nik Hamat
Fauziyah, Salehuddin
Ibrahim, Ahmad
Sutikno Madnasri
Keywords: Simpangan cetek ultra;T-SUPREM4;Spin On Dopant (SOD);Resapan;ULSI;Semiconductors;Semiconductors -- Materials;Integrated circuits -- Design and construction
Issue Date: 2006
Publisher: Universiti Malaysia Perlis
Citation: Journal of Engineering Research and Education, vol. 3, 2006, pages 1-16.
Abstract: Pembentukan simpangan cetek ultra merupakan suatu proses yang kritikal dalam fabrikasi peranti-peranti submikron bagi teknologi litar terkamil pada masa hadapan. Di dalam penulisan ini, simulasi proses pembentukan simpangan cetek ultra telah dilaksanakan menggunakan perisian ATHENA dan ATLAS yang terdapat di dalam pakej perisian Silvaco TCAD Tools. Dengan kelebihan tiada resapan bertingkat fana dan pencemaran logam, resapan daripada SOD (Spin On Dopant) terdop tinggi merupakansuatu teknologi yang sesuai bagi pembentukan simpangan cetek ultra. Proses resapan dari SOD disimulasikan seperti model simulasi resapan dari sumber terdop oksida. Fabrikasi diod juga turut disimulasikan bagi menganalisis ciri-ciri elektrik bagi simpangan ini. Keputusan yang diperoleh dipaparkan dalam gambarajah dua dimensi. Keputusan daripada proses simulasi mendapati simpangan cetek P+N berprestasi tinggi dalam kedalaman simpang iaitu 40nm diperoleh menggunakan resapan terma pantas B150 ke dalam silikon serta mempunyai ciri-ciri diod yang baik dengan ketumpatan arus bocor t=yang rendah iaitu0.5nA/cm2. Simpangan cetek dengan kedalaman kurang daripada 20nm turut diperolehi tetapi kualiti diod terjejas akibat arus permukaan bocor yang tinggi.
Description: Link to publisher's homepage at http://jere.unimap.edu.my
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2178
http://jere.unimap.edu.my
ISSN: 1823-2981
Appears in Collections:Journal of Engineering Research and Education (JERE)
Uda Hashim, Prof. Dr.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Simulasi Fabrikasi SimpanganAccess is limited to UniMAP community.515.85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback