DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
The Library >
Conference Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/21268

Title: Warisan kearifan tempatan Melayu-Islam di Malaysia: analisis terhadap penggunaannya untuk konteks dunia
Authors: Rahimin Affandi, Abd Rahim, Prof, Madya, Dr,
Zulkifli, Dahalan
Nor Hayati, Md Dahlal
Abdul Hadi, Ab. Rahman
Keywords: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA);Melayu;Kearifan tempatan Melayu-Islam;Warisan;Malaysia - Melayu;Malaysia - Islam
Issue Date: 29-Mar-2012
Publisher: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Citation: p. 85-109
Series/Report no.: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) 2012
Abstract: Kertas kerja ini akan menganalisis konsep kearifan tempatan masyarakat Melayu yang terhasil akibat interaksi Islam dengan kebijaksanaan akal manusia melayu sejak zaman berzaman. Kesemua pengetahuan yang dihasilkan oleh kearifan tempatan ini tidak harns dijadikan monumen klasik semata-mata, bahkan ianya boleh dimanfaatkan untuk subjek pengajian umum dan pengajian TIT AS. Atas dasar ini, kertas kerja ini akan dirangka khusus mengandungi beberapa bahagian yang utama iaitu pertama; pengenalan tentang konsep kearifan tempatan Melayu, kedua; bagaimana interaksi Islam dengan kearifan tempatan manusia Melayu, ketiga; analisis terhadap kearifan tempatan melayu yang tertumpu kepada a) kemahiran Insaniah dalam sistem pendidikan pondok, b) sosiologi pendidikan keluarga Melayu dan hubungan gender, c) sistem etos kerja Melayu, keempat; penerapan konsep kearifan tempatan Melayu dalam sistem pengajian TIT AS semasa, dan kelima; kesimpulan.
Description: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Kerajaan Negeri Perlis, 29 - 31 Mac 2012 Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/21268
Appears in Collections:Conference Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
WARISAN KEARIFAN TEMPATAN MELAYU-ISLAM DI MALAYSIA.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback