DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
The Library >
Conference Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/21263

Title: Isu pemansuhan peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR): satu analisis persepsi staf UniMAP
Authors: Hirwan Jasbir, Jaafar
Kamarudin, Hussin, Kol. Prof. Dato' Dr.
Raja Shah Erman, Raja Ariffin
Mohd Hizazy, Yusof
Mohd Jabar Tariq, Alizul Pakar
Dzairi Asrul, Dzainol
???metadata.dc.contributor.url???: hirwan@unimap.edu.my
Keywords: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA);Melayu;Pemansuhan peperiksaan UPSR dan PMR;Persepsi staf UniMAP;Kepentingan peperiksaan
Issue Date: 29-Mar-2012
Publisher: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Citation: p. 2-17
Series/Report no.: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) 2012
Abstract: Isu Pemansuhan peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah(PMR) hangat rnenghiasi dada akhbar dan blog-blog dalam Internet. Isu tersebut mengundang pelbagai reaksi positif dan negatif dari pelbagai pihak yang tampil menyatakan pendirian. Namun belum ada kajian yang dibentangkan berkenaan pandangan masyarakat yang sepatutnya diberikan hak untuk mengutarakan pandangan. Atas dasar itu kajian ini dilakukan bagi rnelihat persepsi dan reaksi kakitangan Universiti Malaysia Perlis yang berjumlah 1,608 orang terhadap isu pemansuhan kedua-dua peperiksaan tersebut. Kajian ini akan menggunakan satu set soal selidik dan pemilihan kakitangan adalah dari semua peringkat perjawatan yang berkhidmat di UniMAP. Pemilihan responden dilakukan seeara rawak bebas dan dari 500 set borang soal selidik yang diedarkan, hanya sebanyak 279 set borang sahaja yang dikembalikan. Hasil analisis yang dilakukan didapati majoriti kakitangan UniMAP menolak hasrat kementerian untuk memansuhkan UPSR Dan PMR dan mereka turut tidak bersetuju dengan alasan kementerian bahawa peperiksaan ini perlu dimansuhkan kerana ia tidak membantu perkembangan pelajar sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Diharap dengan hasil kajian ini, ia dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pihak-pihak yang berminat dengan isu ini.
Description: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Kerajaan Negeri Perlis, 29 - 31 Mac 2012 Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/21263
Appears in Collections:Kamarudin Hussin, Brig. Jen. Datuk Prof. Dr.
Conference Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ISU PEMANSUHAN PEPERIKSAAN UPSR DAN PMR.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback