DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
The Library >
Conference Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/21256

Title: Kajian perbandingan pencapaian pelajar Melayu dengan pelajar bukan Melayu bagi program Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Keusahawanan Kejuruteraan) di Universiti Malaysia Perlis
Authors: Ahmad Zulhusny, Rozali
Tengku Suriani, Tengku Yaakub
Syarifah Fairuz, Syed Radzuan
Keywords: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA);Melayu;Perbandingan;Pencapaian Cumulative Grade Point Average (CGPA);Pelajar Melayu
Issue Date: 29-Mar-2012
Publisher: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Citation: p. 31-38
Series/Report no.: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) 2012
Abstract: Pendidikan tinggi merupakan satu arena yang mencabar bagi mahasiswa membina potensi diri untuk masa depan. Pelbagai program pengajian pendidikan tinggi boleh diikuti di Malaysia. Pelajar melayu turut tidak ketinggalan perlu mengharungi arena ini demi masa hadapan yang dirancang. Persaingan wujud sesama pelajar di arena pendidikan tinggi. Masing-masing berebut-rebut mengejar pencapaian Cumulative Grade Point Average (CGPA) yang baik. Pencapaian CGPA akan membezakan tahap pencapaian pelajar semasa di universiti. Kajian lUI dilakukan bagi membandingkan pencapaian peJajar meJayu dengan pelajar bukan melayu bagi program Sarjana Muda Pemiagaan (Kepujian) (Keusahawanan Kejuruteraan) di Universiti Malaysia Perlis. Perbandingan dibuat dengan menganalisis peratus bilangan pelajar dalam julat yang ditetapkan. Data yang ditunjukkan dalan jadual-jadual dan rajah-rajah dibahaskan untuk tujuan perbandingan. Pada akhir kajian ini diusulkan cadangan-cadangan untuk meningkatkan pencapaian pelajar melayu.
Description: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Kerajaan Negeri Perlis, 29 - 31 Mac 2012 Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/21256
Appears in Collections:Conference Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KAJIAN PERBANDINGAN PENCAPAIAN PELAJAR MELAYU.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback