DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
Professional Associations >
IEM Journal >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/13699

Title: Pengesanan kerosakan dalam rangkaian FTTH dengan keupayaan pemprosesan GUI perisian MATLAB
Authors: Ng, Boon Chuan
Mohammad Syuhaimi, Ab-Rahman
???metadata.dc.contributor.url???: ngbc@vlsi.eng.ukm.my
syuhaimi@vlsi.eng.ukm.my
Keywords: CFDS;GUI;OTDR;Pemantauan secara terpusat;Visualisasi bergrafik
Issue Date: Jun-2010
Publisher: The Institution of Engineers, Malaysia
Citation: The Journal of the Institution of Engineers, Malaysia, vol. 71(2), 2010, pages 59-64
Abstract: Kajian ini menekankan pembangunan antaramuka pengguna bergrafik (GUI) untuk Sistem Pengesanan Kerosakan Terpusat (CFDS) dengan menggunakan perisian MATLAB untuk meningkatkan keberkesanan, kelengkapan dan keboleharapan rangkaian capaian gentian ke rumah (FTTH). Program yang dibangunkan ini akan ditempatkan di pejabat pusat (CO) untuk memantau setiap talian penghantaran dan mengesan kerosakan yang berlaku dalam sistem rangkaian tersebut secara terpusat. Peralatan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) digunakan dalam proses menganalisa pengecilan (kehilangan) gentian optik. CFDS akan berantaramuka dengan OTDR untuk mengumpulkan semua hasil pengukuran OTDR dan menghasilkan multi paparan pada suatu masa untuk pemantauan secara terpusat. Program yang dibangunkan ini akan mempersembahkan visualisasi bergrafik dan parameter-parameter setiap talian optik termasuk kuasa optik, kehilangan, pengecilan yang berlaku dalam rangkaian tersebut berserta dengan lokasi elemen yang mendorong pengecilan kuasa tersebut dan maklumat-maklumat lain seperti mana yang terpapar pada skrin OTDR. Dengan ini, sebarang kerosakan yang berlaku dalam sistem rangkaian boleh dikesan dan ditentukan dengan kehilangan kuasa optik yang mendadak. Seterusnya status dan maklumat kerosakan dalam sistem rangkaian tersebut akan dihantar kepada jurutera tapak melalui teknologi wayarles untuk mengambil tindakan yang sewajar.
Description: Link to publisher's homepage at http://www.myiem.org.my/
URI: http://www.myiem.org.my/content/iem_journal_2010-181.aspx
http://hdl.handle.net/123456789/13699
ISSN: 0126-513X
Appears in Collections:IEM Journal

Files in This Item:

File Description SizeFormat
059-064Pengesahan Rangkaian FTTH 3pp.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback