DSpace
 

iRepository at Perpustakaan UniMAP >
The Library >
Conference Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/10274

Title: Model pengaturcaraan linear bagi polisi pemberian pinjaman bank
Authors: Ahmad Kadri, Junoh
Wan Rosmanira, Wan Ismail
???metadata.dc.contributor.url???: kadri@unimap.edu.my
wrismail@ukm.my
Keywords: Model pengurusan pinjaman;Pengaturcaraan linear;Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM)
Issue Date: 2-Jun-2010
Publisher: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
???metadata.dc.publisher.department???: Institut Matematik Kejuruteraan
Citation: Vol.3(18), p.355-361
Series/Report no.: Proceedings of the 1st Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM-I) 2010
Abstract: Dalam merancang satu polisi pemberian pinjaman yang baik, kadang kala faktor-faktor luaran seperti sokongan kepada dasar saranan kerajaan mahupun aktiviti kebajikan kepada masyarakat juga perlu dimasukkan kedalam faktor-faktor penyumbang bagi membentuk satu model polisi pemberian pinjaman yang baik. Berdasarkan senario di atas, satu kajian dijalankan bagi membantu pihak pengurusan pinjaman bagi sebuah bank untuk membentuk satu model polisi pemberian pinjaman yang bermatlamat mendapatkan pulangan keuntungan yang maksimum disamping menitikberatkan faktor-faktor luaran yang mana memberikan sokongan kepada dasar saranan kerajaan dan juga bakti sosial kepada masyarakat. Dalam kajian yang dijalankan ini model dibentuk berdasarkan kekangan-kekangan yang timbul hasil daripada maklumat yang diperolehi dari pihak pengurusan pinjaman. Kaedah pengaturcaraan linear digunakan untuk membantu pihak pengurusan pinjaman di dalam pembinaan model untuk menganalisa dan menetapkan nilai dana yang sesuai dan juga membantu menyediakan satu kuota khas bilangan peminjam bagi setiap kategori pinjaman yang ditawarkan yang mana kuota tersebut di bentuk dengan matlamat memaksimumkan pulangan faedah pinjaman dengan meminimumkan ketidak bayaran balik pinjaman. Model yang dibentuk telah memberi keputusan bahawa pulangan faedah pinjaman yang maksimum telah berjaya dicapai dengan agihan dana dan bilangan peminjam yang optimum untuk setiap kategori pinjaman.
Description: 1st Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM-I) 2010 organized by Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) and co-organized by Universiti Sains Malaysia (USM) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2nd - 3rd June 2010 at Eastern & Oriental Hotel, Penang.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10274
Appears in Collections:Conference Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Paper ID R125.pdfAccess is limited to UniMAP community133.55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Perpustakaan Tuanku syed Faizuddin Putra, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis, 02600, Arau Perlis
TEL: +604-9885420 | FAX: +604-9885405 | EMAIL: rujukan@unimap.edu.my Feedback