Now showing items 1-1 of 1

    • Ar Risalah 

      Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Perpustakaan UniMAP & Pusat Islam UniMAP, 2012-07-30)
      Filem ini mengisahkan tentang liku-liku perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. dalam menyebarkan dakwah Islam di Mekah, Madinah dan Habsyah.